Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Μάνης

41151228_2148042115519970_2643736727864213504_n

Πρόγραμμα Επισκέψεων Νοεμβρίου:

Πέμπτη, 01.11.2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης

Πέμπτη, 15.11.2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης

Δευτέρα, 26.11.2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης

 

 

Πρόγραμμα Επισκέψεων Οκτωβρίου (έληξε):

Τρίτη, 02.10.2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης (πραγματοποιήθηκε)

Πέμπτη, 11.10.2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης (πραγματοποιήθηκε)

Τρίτη, 23.10.2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης (πραγματοποιήθηκε)

Πρόγραμμα Επισκέψεων Σεπτεμβρίου (έληξε):

Πέμπτη, 6η Σεπτεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης (πραγματοποιήθηκε)

Τρίτη, 18η Σεπτεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρδαμύλης (πραγματοποιήθηκε)

Πρόκειται για μια δομή που σχεδιάστηκε από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 -2020» με στόχο την κοινωνική ένταξη, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την καταπολέμηση της φτώχειας.
Το πεδίο δράσης της συγκεκριμένης δομής κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: Υποδοχή – καταγραφή – ενημέρωση – εξυπηρέτηση – υποστήριξη των πολιτών. Συνεργασία και διασύνδεση με υπηρεσίες, φορείς και δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται είτε στην περιοχή, είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο. Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας αφορούν, α) Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική σε όλες τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, β) Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας, γ) Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ωφελούμενων για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, δ) Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, ε) Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, στ) Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α., ζ) Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες και η) Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)