Αντιδήμαρχοι

Μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Μάνης στο τηλέφωνο 2721-3-60913.

Αρμόδιος για θέματα ύδρευσης ο κος Γιατράκος Γεώργιος

Αρμόδιος για θέματα καθαριότητας ο κος Κομπότης Γεώργιος

Αρμόδιος για θέματα ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών χώρων ο κος Κουλουμπέρης Δημήτριος

Αρμόδιος για Τεχνικά Θέματα ο κος Νίκας Ηλίας