Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αλτομιρών», με προϋπολογισμό  22.700,00€. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.05.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι του Δήμου Καλαμάτας και στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων-Δημοπρασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (σύμφωνα με τη διακήρυξη) από το Δήμο Δυτικής Μάνης, Δημαρχιακό Κατάστημα Καρδαμύλης, μέχρι και τις 10.05.2017, ημέρα Τετάρτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360922 και fax 2721064100, αρμόδιος Υπάλληλος για επικοινωνία κα Νικητοπούλου Άννα.

Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ:

Τεχνική Έκθεση

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Περιγραφικό Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ_ALTOMIRA

ADAM_DIΑKHRYJH_ALTOMIRA