ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Στούπας», με προϋπολογισμό  59.999,00 €. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.06.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι του Δήμου Καλαμάτας και στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων-Δημοπρασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στο Δημαρχείο, στην Καρδαμύλη, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ήτοι 21-06-2017 (ημέρα Τετλαρτη). Ειδικά, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, διατίθεται (μετά από αίτηση στο γρ. Πρωτοκόλλου του Δήμου ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, τηλ. 2721360900, fax: 2721064100), μέχρι και τις 20-06-2017.

Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ:

Τεχνική Έκθεση

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ADAM_DIAKHRYJH_POLITISTIKO

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0