Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του Δημοτικού Σχολέιου Στούπας «Παναγιώτης Φωτέας»», με προϋπολογισμό 83.880,00 €. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04.05.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι του Δήμου Καλαμάτας και στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων-Δημοπρασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (σύμφωνα με τη διακήρυξη) από το Δήμο Δυτικής Μάνης, Δημαρχιακό Κατάστημα Καρδαμύλης, μέχρι και τις 02.05.2017, ημέρα Τρίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360922 και fax 2721064100, αρμόδιος Υπάλληλος για επικοινωνία κα Νικητοπούλου Άννα.

Τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ:

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Προμέτρηση

ΕΣΥ

ADAM_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

 

 

 

ΤΕΥΔ_ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ