Αναπτυξιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΟΧΕ Μάνης

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το τελικό σώμα της Αναπτυξιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης που ο Δήμος μας απο κοινού με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καταθέσει στην ΕΥΔ Πελοποννήσου.

Όπως θα δείτε και στον ως άνω σύνδεσμο, προτείνονται σε Α΄ΦΑΣΗ τα κάτωθι έργα:

 1. Κατασκευή αθλητικού Κέντρου Καρδαμύλης
 2. Αποπεράτωση Ανοικτού Θεάτρου Μάνης
 3. Ανάπλαση Μεγάλης Μαντίνειας
 4. Αποκατάσταση καλντεριμιών Τ.Κ. Καστανέας
 5. Ανάπλαση πλατείας Δολών
 6. Ανάπλαση πλατείας οικισμού Βόρειου, Τ.Κ. Κέντρου
 7. Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μάλτας, Τ.Κ. Σταυροπηγίου
 8. Ανάπλαση πλατείας οικισμού Πεδινού, Τ.Κ. Τσερίων
 9. Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης παραλιακής οδού Αβίας-Κιτριών
 10. Ανακατασκευή παραλιακής οδού Αγίου Νικολάου
 11. Ανακατασκευή παραλιακής οδού οικισμού Στούπας Νεοχωρίου

Στην σύνδεση που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε και να μελετήσετε το Σχέδιο της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στη περιοχή της Μάνης», που ο Δήμος μας κατήρτησε από κοινού με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι προτάσεις και οι ιδέες σας θα είναι πολύτιμες και θα συζητηθούν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, στο οποίο και θα ψηφιστεί η τελική μορφή της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Δυτικής Μάνης στα τηλέφωνα 2721360922 και 2721360915, ενώ τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστείλετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@dimosdytikismanis.gr.

Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής

Ενημερωτική Εκδήλωση- Ημερίδα Διαβούλευσης Παρασκευή, 02. Νοεμβρίου 2018

ΑΦΙΣΑ

Παρουσίαση ΟΧΕ

Πιθανές προτάσεις εκ μέρους τοπικών φορέων και πολιτών μπορούν να υποβάλλονται στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Δυτικής Μάνης info@dimosdytikismanis.gr βάσει του Σχεδίου Εντύπου πρότασης φορέων-ιδιωτών:

Σχέδιο Εντύπου πρότασης φορέων – ιδιωτών

Σχέδιο Ερωτηματολόγιο Ιδιωτικού Επενδυτικού Ενδιαφέροντος

Για περαιτέρω σχετική Ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΥΔ Πελοποννήσου:

ΕΥΔ Πελοποννήσου